مدرسه بهینا خانم عسگری ابتدایی

به وبسایت مدرسه غیر انتفاعی بهینا خوش آمدید

تربیت

تربیت با عمل، نه با زبان:
تربیت با عمل از تربیت با گفتن تاثیرش بیشتر است.
معنای تربیت با عمل این است که شما با تقوی باشید پس و دخترتان با تقوی و با عفت خواهند شد.
مربی گرامی: اگر شما دارای صداقت، گذشت، بزرگواری، انسان دوستی و غیره باشید این صفات را منتقل می کنید.
اگر خود دچار خصوصیات ناپسند اخلاقی باشید هر چه هم در باب فضایل اخلاقی سخن بگویید نقاط ضعف اثر منفی خود را گذارده، مانع پذیرش کلام می گردد.
پس شما باید عالم و عامل باشید.
و معلم یک مشاور است.

بازگشت